[1]
Зубровська, О.М. 2024. Мінливість морфологічних ознак вегетативних органів видів родів Festuca L., Miscanthus Anderss. при інтродукції в степову зону України. Acta Biologica Ukrainica. 1 (Бер 2024), 5-12. DOI:https://doi.org/10.26661/2410-0943-2024-1-01.