(1)
Зубровська, О. М. Мінливість морфологічних ознак вегетативних органів видів родів Festuca L., Miscanthus Anderss. при інтродукції в степову зону України. BS 2024, 5-12.