Зубровська, О. М. (2024). Мінливість морфологічних ознак вегетативних органів видів родів Festuca L., Miscanthus Anderss. при інтродукції в степову зону України. Acta Biologica Ukrainica, (1), 5-12. https://doi.org/10.26661/2410-0943-2024-1-01