ЗУБРОВСЬКА, О. М. Мінливість морфологічних ознак вегетативних органів видів родів Festuca L., Miscanthus Anderss. при інтродукції в степову зону України. Acta Biologica Ukrainica, n. 1, p. 5-12, 15 Бер 2024.