Зубровська, О. М. 2024. «Мінливість морфологічних ознак вегетативних органів видів родів Festuca L., Miscanthus Anderss. при інтродукції в степову зону України». Acta Biologica Ukrainica, вип. 1 (Березень), 5-12. https://doi.org/10.26661/2410-0943-2024-1-01.