Зубровська, О. М. (2024) «Мінливість морфологічних ознак вегетативних органів видів родів Festuca L., Miscanthus Anderss. при інтродукції в степову зону України», Acta Biologica Ukrainica, (1), с. 5-12. doi: 10.26661/2410-0943-2024-1-01.