[1]
О. М. Зубровська, «Мінливість морфологічних ознак вегетативних органів видів родів Festuca L., Miscanthus Anderss. при інтродукції в степову зону України», BS, вип. 1, с. 5-12, Бер 2024.