Зубровська, О. М. «Мінливість морфологічних ознак вегетативних органів видів родів Festuca L., Miscanthus Anderss. при інтродукції в степову зону України». Acta Biologica Ukrainica, вип. 1, Березень 2024, с. 5-12, doi:10.26661/2410-0943-2024-1-01.