РОЗЩЕПЛЕННЯ РІВНЯНЬ РУХУ ЕКІПАЖА НА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ПІДВІШУВАННІ

  • Ю. М. Базилевич Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Ключові слова: група симетрії, декомпозиція, електромагнітне підвішування, рівняння руху

Анотація

Виконано декомпозицію рівнянь, що описують роботу системи горизонтальної стабілізації екіпажу високошвидкісного наземного транспорту на магнітному підвішуванні. Для декомпозиції рівнянь використовуються властивості симетрії обраної розрахункової схеми. Розрахунки виконуються за допомогою теорії зображень скінчених груп. Це дозволяє до складання рівнянь знайти набори нових змінних, при яких рівняння розпадуться на незалежні підсистеми. Для досліджуваної системи отримано, що система рівнянь 78 другого порядку розпадається на чотири підсистеми, які мають порядки 12, 12, 28 і 26.

Посилання

1. Maglev // Wikipedia, the free encyclopedia. – 2015. – Access to the resource : https://en.wikipedia.org/wiki/Maglev.
2. Любарский Г. Я. Теория групп и ее применение в физике : Курс лекций для физиков-теоретиков. Изд. 2 / Г. Я. Любарский. – М. : URSS, 2016. – 360 с.
3. Базилевич Ю. Н. Численные методы декомпозиции в линейных задачах механики / Ю. Н. Базилевич. – К. : Наук. думка, 1987. – 156 с.
4. Базилевич Ю. М. Вибір узагальнених координат локомотива з трьома візками з урахуванням симетрії його розрахункової схеми / Ю. М. Базилевич, М. Л. Коротенко // Вісник Запорізького державного університету. Фізико-математичні науки, Біологічні науки. – 2000. – №1. – С. 13-16.
5. Павлов В. Г. Системы, инвариантные относительно групп преобразований / В. Г. Павлов // Кибернетика и вычисл. техника. – 1983. – Вып. 58. – С. 17-21.
6. Павловский Ю. Н. Управление декомпозиционными структурами / Ю. Н. Павловский // Там же. – С. 11-16.
7. Коротенко М. Л. Боковые колебания экипажа с бесконтактным подвесом / М. Л. Коротенко, В. Л. Копорулин, Е. П. Крышко // Проблемы динамики, прочности и устойчивости движения железнодорожного подвижного состава. – Днепропетровск : ДИИТ, 1986. – С. 79-87.
Опубліковано
2016-10-13
Як цитувати
Базилевич, Ю. М. (2016). РОЗЩЕПЛЕННЯ РІВНЯНЬ РУХУ ЕКІПАЖА НА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ПІДВІШУВАННІ. Computer Science and Applied Mathematics, (1), 5-11. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/comp-science/article/view/1337