ОСЕСИМЕТРИЧНІ КОЛИВАННЯ ПРУЖНИХ ОСНОВ ТА ІДЕАЛЬНОЇ РІДИНИ В ЖОРСТКОМУ КІЛЬЦЕВОМУ ЦИЛІНДРІЧНОМУ РЕЗЕРВУАРІ

  • Ю. М. Кононов Донецький національний університет
  • Ю. О. Джуха Донецький національний університет
Ключові слова: гідропружність, кільцеві пружні пластини, ідеальна рідина, осесиметричні коливання

Анотація

Виведене частотне рівняння власних сумісних осесиметричних коливань пружних основ у вигляді кільцевих пластин і важкої ідеальної рідини в жорсткому кільцевому циліндричному резервуарі. Розглянуті різні випадки закріплення контурів кільцевих пластин, різні межові випадки виродження кільцевих пластин у кругові, у мембрани, в абсолютно жорсткі пластини, а також випадок відсутності верхньої пластини (випадок рідини з вільною поверхнею). Для широкого кола параметрів механічної системи, що розглядається, проведені та проаналізовані чисельні дослідження.

Посилання

1. Кононов Ю. Н. Осесимметричные колебания упругих оснований и идеальной жидкости в жестком цилиндрическом резервуаре / Ю. Н. Кононов, В. Ф. Русаков, Ю. А. Джуха // Вісн. Запорізького національного ун-ту. Сер. Фіз.-мат. – 2015. – №. 2. – С. 105-114.
2. Карнаух А. Ю. Свободные колебания плоского упругого дна коаксиального цилиндрического сосуда и идеальной жидкости со свободной поверхностью / А. Ю. Карнаух // Вісн. Донецького національного ун-ту. Сер. А. – 2008. – Вип. 1. – С. 202-206.
3. Дидок Н. К. Динамика и устойчивость колебаний цилиндрического резервуара с упругим дном и жидкостью со свободной поверхностью / Н. К. Дидок, Ю. Н. Кононов // Изв. вузов Сев.-Кав. регион. Естеств. науки. – 2013. – № 5. – С. 30-34.
4. Дидок Н. К. Динамика и устойчивость колебаний цилиндрического резервуара с идеальной жидкостью и упругими основаниями / Н. К. Дидок, Ю. Н. Кононов // Труды ИПММ НАН Украины. – 2013. – Т. 27. – С. 102-108.
5. Карнаух А. Ю. Колебания упругой пластинки, разделяющей жидкости в цилиндрическом сосуде с упругими основаниями / А. Ю. Карнаух // Изв. вузов Сев.-Кав. регион. Естеств. науки. – 2013. – № 2. – С. 33-36.
6. Копачевский Н. Д. Операторные методы в линейной гидродинамике: эволюционные и спектральные задачи. / Н. Д. Копачевский, С. Г. Крейн, Нго Зуй Кан. – М. : Наука, 1989. – 416 с.
7. Гончаров Д. А. Осесимметричные колебания двухплотностной жидкости в цилиндрическом баке [Электронный ресурс] / Д. А. Гончаров // Электронное научно-техническое издание : Наука и образование. – 2012. – № 4. – Режим доступа : http://technomag.bmstu.ru/doc/362856.html (дата обращения : 19.02.2014).
8. Гончаров Д. А. Динамика двухслойной жидкости, разделенной упругой перегородкой с учетом сил поверхностного натяжения [Электронный ресурс] / Д. А. Гончаров // Электронное научно-техническое издание : Наука и образование. – 2013. – № 11. – Режим доступа : http://technomag.bmstu.ru/ doc/619258.html (дата обращения : 19.02.2014).
9. Пожалостин А. А. Свободные осесимметричные колебания двухслойной жидкости с упругим разделителем между слоями при наличии сил поверхностного натяжения [Электронный ресурс] / А. А. Пожалостин, Д. А. Гончаров // Инженерный журнал: Наука и инновации. – 2013. – Вып. 12. – Режим доступа : http://engjournal.ru/catalog/eng/teormach/1147.html (дата обращения : 19.02.2014).
Опубліковано
2016-10-13
Як цитувати
Кононов, Ю. М., & Джуха, Ю. О. (2016). ОСЕСИМЕТРИЧНІ КОЛИВАННЯ ПРУЖНИХ ОСНОВ ТА ІДЕАЛЬНОЇ РІДИНИ В ЖОРСТКОМУ КІЛЬЦЕВОМУ ЦИЛІНДРІЧНОМУ РЕЗЕРВУАРІ. Computer Science and Applied Mathematics, (1), 103-115. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/comp-science/article/view/1348