АНАЛІТИЧНО-ЧИСЕЛЬНА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ДОВГИХ НЕКРУГОВИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК З УРАХУВАННЯМ ДЕФОРМАЦІЙ ПОПЕРЕЧНОГО ЗСУВУ

  • Є. А. Сторожук Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
  • С. М. Комарчук Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
  • О. В. Піголь Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
  • А. В. Яцура Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
Ключові слова: довга циліндрична оболонка, некруговий поперечний переріз, комбіноване навантаження, чисельне інтегрування, формула трапецій

Анотація

Дано постановку і розроблено аналітично-чисельну методику розв’язання задач статики для композитних нескінченно довгих циліндричних оболонок некругового поперечного перерізу з низькою зсувною жорсткістю. Отримано вирази для внутрішніх силових факторів і узагальнених переміщень замкненої і відкритої оболонок при дії комбінованого навантаження. Інтеграли у вказаних виразах обчислюються чисельно з використанням формули трапецій. Представлено числові результати для оболонки овального перерізу, навантаженої рівномірним внутрішнім тиском.

Посилання

1. Bresse J. A. C. Cours de Mécanique Appliquée. Première Partie. Résis-tance des matériaux et stabilité des constructions / J. A. C. Bresse. – Deuxième Édition. – Paris : Gauthier-Villars, 1866. – 536 p.
2. Timoshenko S. Strength of Materials. Part II, Advanced Theory and Problems / S. Timoshenko. – New York : D. Van Nostrand Company, 1941. – 510 p.
3. Romano F. Noncircular Rings Under Shear Load / F. Romano, D. Ramlet // Jour. Frank. Instit. – 1967. – 284, No 5. – P. 283-299.
4. Григоренко Я. М. Анализ напряженно-деформированного состояния некруговых цилиндрических оболочек при изменении их толщины и сохранении веса / Я. М. Григоренко, Л. И. Захарийченко // Прикл. механика. – 1999. – 35, № 6. – С. 39-47.
5. Сторожук Є. А. Про аналітичні розв’язки деяких крайових задач для циліндричної оболонки овального перерізу [Електронний ресурс] / Є. А. Сторожук // Математика в сучасному технічному університеті: Збірник науково-методичних праць / Національний технічний університет України «КПІ». – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 72-79. – Режим доступу : http://mmtu.in.ua/latest.
6. Коноплев Ю. Г. Теоретико-экспериментальный метод в задаче устойчивости цилиндрической оболочки эллиптического сечения / Ю. Г. Коноплев, А. А. Саченков // Исследования по теории пластин и оболочек: тр. семинара КФТИ КФ АН СССР. – Казань : Изд-во КГУ, 1984. – Вып. 17, ч. 1. – С. 135-142.
7. Железнов Л. П. Исследование нелинейного деформирования и устойчивости некруговых цилиндрических оболочек при осевом сжатии и внутреннем давлении / Л. П. Железнов, В. В. Кабанов // Прикл. механика и техн. физика. – 2002. – 43, № 4. – С. 155-160.
8. Yamada G. Free vibration of non-circular cylindrical shells with variable circumferential profile / G. Yamada, T. Irie, Y. Tagawa // J. Sound and Vibr. – 1984. – 95, №1. – P. 117-126.
9. Мейш В. Ф. Нестационарная динамика продольно подкрепленных цилиндрических оболочек эллиптического поперечного сечения / В. Ф. Мейш, Н. П. Кепенач // Прикл. механика. – 2014. – 50, № 6. – С. 83-89.
10. Григоренко Я. М. Розв’язання задач теорії оболонок на основі дискретно-континуальних методів : навчальний посібник / Я. М. Григоренко, В. Д. Будак, О. Я. Григоренко. – Миколаїв : Іліон, 2010. – 294 с.
Опубліковано
2016-10-13
Як цитувати
Сторожук, Є. А., Комарчук, С. М., Піголь, О. В., & Яцура, А. В. (2016). АНАЛІТИЧНО-ЧИСЕЛЬНА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ДОВГИХ НЕКРУГОВИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК З УРАХУВАННЯМ ДЕФОРМАЦІЙ ПОПЕРЕЧНОГО ЗСУВУ. Computer Science and Applied Mathematics, (1), 224-236. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/comp-science/article/view/1360