ВПЛИВ ШВИДКОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ СПЛАВУ СИСТЕМИ AL-MN

  • І. В. Танцюра Запорізький національний університет
Ключові слова: квазікристалічна фаза, квазіевтектика, дендрит, перитектична реакція, заевтектичний сплав

Анотація

Досліджено структурно-фазовий стан сплаву A186Mn14 в області існування квазікристалічної ікосаедричної фази. Встановлено, що різке зростання швидкості охолодження розплаву за рахунок охолодження в клиновидну відливку призводить до зсуву евтектичної точки в бік тугоплавкого компоненту та до утворення квазіевтектичної структури скелетного типу. Припущено, що основною причиною формування квазікристалічної ψ-фази при високих швидкостях охолодження розплаву є зміна механізму кристалізації з перитектичного на механізм безпосередньої кристалізації з розплаву.

Посилання

1. Адєєва Л. І. Квазікристалічні сплави як новий перспективний матеріал для захисних покриттів / Л. І. Адєєва, А. Л. Борисова // Фізика і хімія твердого тіла. – 2002. – Т.3, № 3. – С. 454-465.
2. Борисов Ю. С. Газотермічні покриття, що містять квазікристалічну фазу, властивості і застосування (огляд) / Ю. С. Борисов, А. Л. Борисова, Л. І. Адєєва, А. Ю. Тунік, М. Т. Панько // Фізика і хімія твердого тіла. – 2005. – Т. 6, № 1. – С. 124-136.
3. Karel Saksl. Quasicrystal–crystal structural transformation in Al–5 wt. % Mn alloy / Karel Saksl, Dalibor Vojteˇch, Hermann Franz // J Mater Sci.  2007.  № 42. – P. 7198-7201.
4. Steurer W. Single-crystal X-ray study of the decagonal phase of the system AlMn / W. Steurer, J. Mayert // Acta Cryst. – 1989.  Vol. B45.  P. 355-359.
5. Лякишев Н. П. Диаграммы состояния двойных металлических систем : в 2т. / Н. П. Лякишев. – М. : Машиностроение, 1996. – 1024 с. – Т.1.
6. Спиридонова І. М. Особливості квазіевтектичної кристалізації / І. М. Спиридонова, О. Ю. Береза, О. П. Ващенко // Металофізика і новітні технології. – 2005. – Т. 27, № 4. – С. 447-455.
7. Шульга А. В. Метастабильные равновесия и образование выделений квазикристаллической фазы в быстрозакаленных сплавах системы Al-Mn [Электронный ресурс] / А. В. Шульга. – 2010. – Режим доступа : http://litterref.ru/bewmerqasrnaotrrna.html/.
Опубліковано
2016-10-13
Як цитувати
Танцюра, І. В. (2016). ВПЛИВ ШВИДКОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ СПЛАВУ СИСТЕМИ AL-MN. Computer Science and Applied Mathematics, (1), 246-251. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/comp-science/article/view/1362