МОДЕЛЬ ІЄРАРХІЇ КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ ВЕБСЕРВІСІВ

  • О. В. Польська Національний університет «Запорізька політехніка»
  • Р. К. Кудерметов Національний університет «Запорізька політехніка»
  • Н. В. Щербак Національний університет «Запорізька політехніка»
Ключові слова: якість сервісу, вебсервіс, критерії, модель, класифікація

Анотація

Технології інтернет-сервісів пропонують передові рішення для створення розподілених бізнес-процесів та додатків. У наш час кількість інтернет- сервісів продовжує постійно зростати. Перед споживачами інтернет- сервісів постає проблема вибору із сервісів з однаковою або подібною функціональністю саме того сервісу, який їм найбільше підходить за набором критеріїв, наприклад, вартість, час відгуку, пропускна здатність, безпека, надійність. Такі критерії якості вебсервісів називають нефункціональними характеристиками сервісів або якістю сервісу (Quality of Service, QoS). Залежно від домену та категорій користувачів, а також контексту використання сервісу вебсервіс може мати багато специфічних властивостей та характеристик якості. Є багато стандартів та специфікацій якості вебсервісів. Незважаючи на це, дослідники, розробники та замовники часто по-різному розуміють якість вебсервісів. Вони можуть зменшити або розширити перелік і навіть значення характеристик якості вебсервісів. Метою цієї роботи є розроблення моделі критеріїв якості вебсервісів, яка могла б ураховувати різні аспекти впливу на якість вебсервісів. У цій роботі розглянуто специфікації та стандарти таких організацій, як OASIS, ISO/IEC та OMG. Здійснено пошук інформації у наукометричних базах даних, таких як Scopus та Web of Science. Із розглянутих стандартів та відповідних наукових робіт обрано характеристики якості та критерії для розроблення ієрархічних моделей якості. На основі стандарту метамоделі QoS від Object Management Group запропоновано модель для синтезу колекцій характеристик вебсервісу QoS. У результаті дослідження розроблено модель, засновану на аналізі наявних стандартів, наукових досліджень та оглядів, присвячених вивченню та класифікації характеристик якості та атрибутів якості вебсервісів. Ця модель може бути корисною для вибору вебсервісу з метою безпосереднього застосування, побудови композитних вебсервісів та хмарних сервісів, створення систем на основі сервіс-орієнтованої архітектури та інтернету речей.

Посилання

1. Pulparambil, S., & Baghdadi, Y. (2019). Service oriented architecture maturity models: A systematic literature review. Computer Standards and Interfaces, 61, 65-76. doi:10.1016/j.csi.2018.05.001
2. Becha, H., & Amyot, D. (2014). Consumer-centric non-functional properties of SOA-based services. Paper presented at the 6th International Workshop on Principles of Engineering Service-Oriented and Cloud Systems, PESOS 2014 – Proceedings, 18-27. doi:10.1145/2593793.2593796 Retrieved from www.scopus.comOMG (2008). UML Profile for Modeling QoS and FT Version 1.1. Retrieved from https://www.omg.org/spec/QFTP/1.1
3. ISO/IEC (2001). ISO/IEC 9126-1:2001. Software Engineering - Product Quality - Part 1: Quality Model. Retrieved from https://www.iso.org/standard
4. ISO/IEC (2011). ISO/IEC 25010:2011. Systems and Software engineering – systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models. Retrieved from https://www.iso.org/standard
5. ISO/IEC (2015). ISO/IEC TR 12182:2015. Systems and software engineering – Framework for categorization of IT systems and software, and guide for applying it. Retrieved from https://www.iso.org/standard
6. OASIS (2012). Web Services Quality Factors Version 1.0. Retrieved from http://docs.oasis-open.org/wsqm/WS-Quality-Factors/v1.0/cos01/WS-Quality-Factors-v1.0-cos01.html
7. OASIS (2005). OASIS WS Quality Model TC – Quality Model for Web Services, 2005
8. OMG (2008). UML Profile for Modeling QoS and FT Version 1.1. Retrieved from https://www.omg.org/spec/QFTP/1.1
9. ITU (2016). ITU-T E.800 series Suppl.10 – QoS/QoE framework for the transition from network oriented to service oriented operations Retrieved from https://www.itu.int/rec/T-REC-E.800SerSup10/en
10. ITU (2013). ITU-T E.800 series Suppl.9 – Recommendations (Guidelines on regulatory aspects of QoS) Retrieved from https://www.itu.int/rec/T-REC-E.800SerSup9/en
11. ITU (2001). ITU-T G.1000 – Communications Quality of Service: A framework and definitions Retrieved from https://www.itu.int/rec/T-REC-G.1000/en
12. Kudermetov, R., & Polska, O. (2016). Towards a formalization of the fundamental concepts of SOA. Paper presented at the Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, Proceedings of the 13th International Conference on TCSET 2016, 492-494. doi:10.1109/TCSET.2016.7452096 Retrieved from www.scopus.com
13. Kumar, S., Tiwari, P., & Zymbler, M. (2019). Internet of things is a revolutionary approach for future technology enhancement: A review. Journal of Big Data, 6(1) doi:10.1186/s40537-019-0268-2
14. Li, S., Xu, L. D., & Zhao, S. (2015). The internet of things: A survey. Information Systems Frontiers, 17(2), 243-259. doi:10.1007/s10796-014-9492-7
15. Shkarupylo, V., Kudermetov, R., Golub, T., Polska, O., & Tiahunova, M. (2019). Towards model checking of the internet of things solutions interoperability. Paper presented at the 2018 International Scientific-Practical Conference on Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2018 - Proceedings, 465-468. doi:10.1109/INFOCOMMST.2018.8632037 Retrieved from www.scopus.com
16. Henzel, R., & Herzwurm, G. (2018). Cloud manufacturing: A state-of-the-art survey of current issues. Paper presented at the Procedia CIRP, , 72 947-952. doi:10.1016/j.procir.2018.03.055 Retrieved from www.scopus.com
17. Wang, X. V., Givehchi, M., & Wang, L. (2017). Manufacturing system on the cloud: A case study on cloudbased process planning. Paper presented at the Procedia CIRP, , 63 39-45. doi:10.1016/j.procir.2017.03.103 Retrieved from www.scopus.com
18. Jamshidi, P., Pahl, C., Mendonca, N. C., Lewis, J., & Tilkov, S. (2018). Microservices: The journey so far and challenges ahead. IEEE Software, 35(3), 24-35. doi:10.1109/MS.2018.2141039
19. Castro, C. F., Fantinato, M., Aksu, Ü., Reijers, H. A., & Thom, L. H. (2019). Towards a conceptual framework for decomposing non-functional requirements of business process into quality of service attributes. Paper presented at the ICEIS 2019 - Proceedings of the 21st International Conference on Enterprise Information Systems, 2 481-492. doi:10.5220/0007656504810492 Retrieved from www.scopus.com
20. Lemos, A. L., Daniel, F., & Benatallah, B. (2015). Web service composition: A survey of techniques and tools. ACM Computing Surveys, 48(3) doi:10.1145/2831270
21. Polska O. V., Kudermetov, R. K., & Shkarupylo, V. V. (2015). Discovery and selection of web-services. Electrotechnic and computer systems, 19(95), 169-173
22. Kudermetov, R., Polska O., Shkarupylo, V., & Shcherbak N. (2018). Quality of services in scientific workflows. Electrotechnic and computer systems, 28(104), 170-177
23. Kaewbanjong, K. & Intakosum, S. (2015). QoS Attributes of Web Services: A Systematic Review and Classification. Journal of Advanced Management Science, 3(3), 194-202. doi:10.12720/joams.3.3.194-202
24. Zhu, H., Liu, D., Bayley, I., Aldea, A., Yang, Y., & Chen, Y. (2017). Quality model and metrics of ontology for semantic descriptions of web services. Tsinghua Science and Technology, 22(3), 254-272. doi:10.23919/TST.2017.7914198
25. Dee Castro, C. F., & Fantinato, M. (2018) Dictionary of Non-Functional Requirements of Business Process and Web Services Technical Report 003/2018, Graduate Program of Information Systems, Univ. of São Paulo Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/
26. Calero, C., Ruiz, J., & Piattini, M. (2005). Classifying web metrics using the web quality model. Online Information Review, 29(3), 227-248. doi:10.1108/14684520510607560
27. Oriol, M., Marco, J., & Franch, X. (2014). Quality models for web services: A systematic mapping. Information and Software Technology, 56(10), 1167-1182. doi:10.1016/j.infsof.2014.03.012
28. Godse, M., Bellur, U., & Sonar, R. (2011). A taxonomy and classification of web service QoS elements. International Journal of Communication Networks and Distributed Systems, 6(2), 118-141. doi:10.1504/IJCNDS.2011.038521.
Опубліковано
2021-03-12
Як цитувати
Польська, О. В., Кудерметов, Р. К., & Щербак, Н. В. (2021). МОДЕЛЬ ІЄРАРХІЇ КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ ВЕБСЕРВІСІВ. Computer Science and Applied Mathematics, (2), 43-51. https://doi.org/10.26661/2413-6549-2020-2-06