ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ ГУМОПОДІБНОГО МАТЕРІАЛУ НА ПРИКЛАДІ ТЕРМОМЕХАНІЧНОЇ ЗАДАЧІ ПРО КОЛИВАННЯ В’ЯЗКОПРУЖНОГО ЦИЛІНДРИЧНОГО СТЕРЖНЯ

  • О. Х. Остос Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
  • Я. О. Жук Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Ключові слова: гумоподібний стержень, кінематичне навантаження, комплексні модулі, дисипативний розігрів, гармонічні коливання

Анотація

Досліджено термомеханічні властивості в’язкопружного матеріалу. Розглянуто задачу про гармонічні коливання гумоподібного стержня при кінематичному навантаженні, прикладеному на одному з його кінців. Для розв’язання задачі використано концепцію комплексних модулів. Отримані амплітудно-частотні характеристики для напруження та деформації. Введено дисипативну функцію, за допомогою якої досягнуто дисипативний розігрів стержня. На основі
скінченно-елементної моделі побудовано розв’язок задачі з врахуванням в’язкопружних властивостей матеріалу. Проаналізовано результати згідно з термомеханічними властивостями матеріалу. Зроблені відповідні висновки щодо поведінки гумоподібного матеріалу при термомеханічному навантаженні. Перевірено достовірність значень частот для перших резонансів.

Посилання

1. Anderson V. W., Lazan B. J. Damping and fatigue properties of magnesium and magnese-copper alloys proposed as new high damping materials. Minnesota: Internal rept., Aero Library. 1957. 243 p.
2. Snowdon J. C. Vibration and shock in damped mechanical systems. New York: The Pensylva-nia State University, 1968. 486 p.
3. Green A. E., Adkins J. E. Large elastic deformations and non-linear continuum mechanics. Oxford: At the Clarendon Press, 1960. 455 p.
4. Behnke R., Kalishke M. Thermo-mechanically coupled inves-tigation of steady state rolling tires by numerical simulation and experiment. International Journal of Non-Linear Mechanics. 2015. N 68. P. 101–131.
5. Карнаухов В. Г., Гуменюк Б. П. Термомеханика предварительно деформированных вязкоупругих тел. Киев: Наук. думка, 1990. 304 с.
6. Карнаухов В. Г., Сенченков И. К., Червинко О. П. Влияние предварительного деформирования на резонансные колебания и дисипативный разогрев вязкоупругого цилиндра конечной длины. Прикладная механика. 1997. 33, № 1. С. 39–42.
7. Nashif A. D., Jones D. I., Henderson J. P. Vibration Damping. New York: A Wiley-Interscience Publication, 1985. 448 p.
8. Карнаухов В. Г., Сенченков И. К., Гуменюк Б. П. Термомеханическое поведение вязкоупругих тел при гармоническом нагружении. Киев: Наук. думка, 1985. 288 с.
9. Astarita G. Thermodynamics of dissipative materials with entropic elasticity. Polymer Engi-neering & Sci. 1974. 14, N 10. P. 730–733.
10. Babra R. C. Thermodynamics of simple materials of differential type. J. Mech. 1976. 15, N 3. P. 457–466.
11. Goodman J. Mechanics applied to engineering. London: Longmans-Green, 1899. 148 p.
Опубліковано
2020-03-03
Як цитувати
Остос, О. Х., & Жук, Я. О. (2020). ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ ГУМОПОДІБНОГО МАТЕРІАЛУ НА ПРИКЛАДІ ТЕРМОМЕХАНІЧНОЇ ЗАДАЧІ ПРО КОЛИВАННЯ В’ЯЗКОПРУЖНОГО ЦИЛІНДРИЧНОГО СТЕРЖНЯ. Computer Science and Applied Mathematics, (2), 136-140. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/comp-science/article/view/263