УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ ГРУПОЮ ЕКСПЕРТІВ ЩОДО ОЦІНКИ УЧАСНИКІВ ДЕРЖАВНИХ ТЕНДЕРІВ

Ключові слова: ухвалення рішень, системи підтримки ухвалення рішень, державні закупівлі, тендер на закупівлю, постачальник

Анотація

Стаття присвячена розробленню системи підтримки ухвалення рішень у тендері на закупівлю. Така система дозволяє установі, яка оголосила тендер на закупівлю, оцінити постачальників, які зацікавлені в постачанні та можуть взяти участь у такому тендері, пропонуючи різні умови закупівлі. Основним методом, який використовується для побудови системи підтримки ухвалення рішень, обрано метод аналізу ієрархій, розроблений Т.Л. Сааті на основі побудови матриць попарного порівняння постачальників і їхніх характеристик. Ці матриці будуються експертами, і вони часто потребують узгодженості, оскільки експертна оцінка однієї пари елементів матриці іноді може суперечити оцінці другої пари елементів такої матриці. Такі суперечності пов’язані із труднощами для експерта, які можуть виникнути у процесі оцінки складних відношень. Цей метод модифікований у напрямі побудови узгоджених матриць попарних порівнянь. Представлено підхід до оцінки узгодженості матриць попарних порівнянь на основі аналізу транзитивності графа, побудованого за допомогою матриці попарних порівнянь. Матриця попарного порівняння розглядається як матриця суміжності графа, де його вершини мітяться постачальниками (характеристиками), а дуги між вершинами задають кількісне значення переваги одного постачальника (характеристики) над іншим. Окрім того, у роботі запропоновано підхід до оцінки попарних порівнянь постачальників та їх характеристик за допомогою групи експертів, що допомогло зробити оцінку більш точною. Оцінка елементів матриці попарних порівнянь розраховується як середньозважене значення всіх оцінок експертів із коефіцієнтом довіри. Коефіцієнт довіри змінюється для кожного експерта. Ця зміна пов’язана із правильністю оцінки експертів у попередніх оцінках. На основі розробленої модифікації методу аналізу ієрархій побудовано програмну систему підтримки ухвалення рішень, яка реалізована мовою C++. Одним із напрямів застосування системи є аналіз проблем ухвалення рішень у сфері державних закупівель для оцінки компаній – учасників торгів на будівництво промислових об’єктів.

Посилання

1. Belch G., Belch M. Advertising and Promotion. An Integrated Marketing Communications Perspective. 8’th ed. Homewood, IL, Irwin, 2009. P. 325–370.
2. The Shopping Momentum Effect / R. Dhar et al. Journal of Marketing Research. 2007. Vol. 44. № 3. P. 370–378.
3. Stankevich A. Explaining the Consumer Decision Making Process: Critical Literature Review. Journal of International Business Research and Marketing. 2017. Vol. 2. № 6. P. 7–14.
4. Csaba C. Investigating the Decision-Making Practice of Public Procurement Procedures. The Second International Public Procurement Conference, Italy, Rome, 21–23 September 2006. Rome. P. 869–899.
5. A system for tender price evaluation of construction project based on big data / Y. Zhanga et al. The Creative Construction Conference, Italy, Rome, Dec. 15–17, 2015. Procedia Engineering 123. Rome. P. 606–614.
6. Research of the Supplier Evaluation System in Electronic Government Procurement Based on Multiple Amended Weight Coefficient / W. Haizi et al. The International Forum on Computer Science-Technology and Applications, Italy, Rome, Dec. 25–27, 2009. Vol. 2. Rome. P. 90–92.
7. Decision making framework for tender evaluation and contractor selection in public organizations with risk considerations / A. Cheaitou et al. Socio-Economic Planning Sciences. December 2019. Vol. 68. P. 34–39.
8. On Public Procurement : The Law of Ukraine. Information of the Verkhovna Rada. 2016. № 9. P. 89.
9. Saaty T.L. Axiomatic foundation of the analytic hierarchy process. Management Science. 1986. Vol. 32. № 7. P. 841–855.
10. Bondarenko V.E. Subjective-probability approach to design an expert system for assessment of states of complex systems in conditions of non-regular destructive influences. Proceedings of the IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory, Ukraine, Kiev, 18.12.2019–20.12.2019. Kiev. P. 183–186.
Опубліковано
2023-01-03
Як цитувати
Бондаренко, В. Є., & КаранфіловM. С. (2023). УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ ГРУПОЮ ЕКСПЕРТІВ ЩОДО ОЦІНКИ УЧАСНИКІВ ДЕРЖАВНИХ ТЕНДЕРІВ. Computer Science and Applied Mathematics, (1), 92-99. https://doi.org/10.26661/2413-6549-2022-1-11
Розділ
РОЗДІЛ III. КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ