(1)
Ємець, О. О.; Барболіна, Т. М. МЕТОД ГІЛОК І МЕЖ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІНІЙНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ФУНКЦІЇ НА РОЗМІЩЕННЯХ З ІМОВІРНІСНОЮ НЕВИЗНАЧЕНІСТЮ. PMJ 2018, 43-54.