(1)
Клименко, М. І.; Гребенюк, С. М.; Богуславська, А. М. ТЕРМОМЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛОКНИСТОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ З ІЗОТРОПНОЮ МАТРИЦЕЮ І ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ІЗОТРОПНИМ ВОЛОКНОМ. PMJ 2017, 179-189.