(1)
Чопоров, С. В.; Лісняк, А. О.; Борисовська, Ю. О.; Козлова, О. С.; Снєжкова, Л. С. МЕТОДИ ПОБУДОВИ ДИСКРЕТНИХ МОДЕЛЕЙ: НЕСТРУКТУРОВАНІ СІТКИ. PMJ 2016, 237-250.