(1)
Хома, Н. Г.; Хома–Могильська, С. Г.; Хохлова, Л. Г. НОВА ПОСТАНОВКА КРАЙОВОЇ 2П-ПЕРІОДИЧНОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ ГІПЕРБОЛІЧНОГО РІВНЯННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ В АСИМПТОТИЧНІЙ ТЕОРІЇ НЕЛІНІЙНИХ КОЛИВАНЬ. PMJ 2020, 89-97.