(1)
Чопорова, О. В.; Кривохата, А. Г. ОПТИМІЗАЦІЯ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ТА ЇХ АНСАМБЛІВ. PMJ 2020, 107-115.