(1)
Ярош, А. О.; Леонтьєва, В. В.; Кондрат’єва, Н. О.; Єлховська, Я. А. ПОЗИТИВНІСТЬ ДИСКРЕТНОЇ ДИНАМІЧНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ П. ЛЕСЛІ ТА ЇЇ МОДИФІКАЦІЙ. PMJ 2020, 134-145.