(1)
Діхтярук, М. М.; Ярецька, Н. О.; Кравчук, О. А. ПЕРІОДИЧНЕ ПІДСИЛЕННЯ ДВОХ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНИХ СМУГ СКІНЧЕННИМИ ПІДКРІПЛЮЮЧИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ. PMJ 2023, 39-47.