Діхтярук, М. М., & Кравчук, О. А. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНОЇ СМУГИ ЗА ПІДСИЛЕННЯ СКІНЧЕННИМ ПРУЖНИМ СТРИНГЕРОМ. Computer Science and Applied Mathematics, (1), 31-38. https://doi.org/10.26661/2413-6549-2022-1-04