Онуфрієнко, Д. М., & Тараненко, Ю. К. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АДАПТИВНОГО ШУМУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИСКРЕТНОЇ БЕЗПОРОГОВОЇ ВЕЙВЛЕТ-ФІЛЬТРАЦІЇ МОДУЛЬОВАНИХ СИГНАЛІВ. Computer Science and Applied Mathematics, (1), 83-91. https://doi.org/10.26661/2413-6549-2022-1-10