ОНУФРІЄНКО, Д. М.; ТАРАНЕНКО, Ю. К. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АДАПТИВНОГО ШУМУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИСКРЕТНОЇ БЕЗПОРОГОВОЇ ВЕЙВЛЕТ-ФІЛЬТРАЦІЇ МОДУЛЬОВАНИХ СИГНАЛІВ. Computer Science and Applied Mathematics, n. 1, p. 83-91, 3 Січ 2023.