Онуфрієнко, Д. М., і Ю. К. Тараненко. 2023. «ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АДАПТИВНОГО ШУМУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИСКРЕТНОЇ БЕЗПОРОГОВОЇ ВЕЙВЛЕТ-ФІЛЬТРАЦІЇ МОДУЛЬОВАНИХ СИГНАЛІВ». Computer Science and Applied Mathematics, вип. 1 (Січень), 83-91. https://doi.org/10.26661/2413-6549-2022-1-10.