Діхтярук, М. М. і Кравчук, О. А. (2023) «ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНОЇ СМУГИ ЗА ПІДСИЛЕННЯ СКІНЧЕННИМ ПРУЖНИМ СТРИНГЕРОМ», Computer Science and Applied Mathematics, (1), с. 31-38. doi: 10.26661/2413-6549-2022-1-04.