Діхтярук, М. М., Ярецька, Н. О. і Кравчук, О. А. (2023) «ПЕРІОДИЧНЕ ПІДСИЛЕННЯ ДВОХ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНИХ СМУГ СКІНЧЕННИМИ ПІДКРІПЛЮЮЧИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ», Computer Science and Applied Mathematics, (1), с. 39-47. doi: 10.26661/2413-6549-2022-1-05.