Онуфрієнко, Д. М. і Тараненко, Ю. К. (2023) «ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АДАПТИВНОГО ШУМУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИСКРЕТНОЇ БЕЗПОРОГОВОЇ ВЕЙВЛЕТ-ФІЛЬТРАЦІЇ МОДУЛЬОВАНИХ СИГНАЛІВ», Computer Science and Applied Mathematics, (1), с. 83-91. doi: 10.26661/2413-6549-2022-1-10.