[1]
О. О. Ємець і Т. М. Барболіна, «МЕТОД ГІЛОК І МЕЖ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІНІЙНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ФУНКЦІЇ НА РОЗМІЩЕННЯХ З ІМОВІРНІСНОЮ НЕВИЗНАЧЕНІСТЮ», PMJ, вип. 2, с. 43-54, Груд 2018.