[1]
М. І. Клименко, С. М. Гребенюк, і А. М. Богуславська, «ТЕРМОМЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛОКНИСТОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ З ІЗОТРОПНОЮ МАТРИЦЕЮ І ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ІЗОТРОПНИМ ВОЛОКНОМ», PMJ, вип. 1, с. 179-189, Жов 2017.