Онуфрієнко, Д. М., і Ю. К. Тараненко. «ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АДАПТИВНОГО ШУМУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИСКРЕТНОЇ БЕЗПОРОГОВОЇ ВЕЙВЛЕТ-ФІЛЬТРАЦІЇ МОДУЛЬОВАНИХ СИГНАЛІВ». Computer Science and Applied Mathematics, вип. 1, Січень 2023, с. 83-91, doi:10.26661/2413-6549-2022-1-10.