Editorial Team

Головний редактор:

Коломоєць Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету, Запорізький національний університет

Члени редакційної колегії:

Биргеу Михайло Михайлович, доктор юридичних наук, професор, Державний університет фізичного виховання і спорту, Республіка Молдова

Болокан Інна Вікторівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права, Запорізький національний університет

Бондар Олександр Григорович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права, перший проректор, Запорізький національний університет

Верлос Наталя Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та трудового права, Запорізький національний університет

Віхляєв Михайло Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, заступник директора, Видавничий дім «Гельветика»

Галіцина Наталя Вікторівна, доктор юридичних наук, доцент, директор, Бердянський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету

Діхтієвський Петро Васильович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Дугенець Олександр Сергійович, доктор юридичних наук, професор, головний радник апарату Ради Безпеки Російської Федерації, Заслужений юрист Російської Федерації, Російська Федерація

Ібрагімов Соліджон Ібрагімович, доктор юридичних наук, професор, завідуючий відділом державного права, Інститут філософії, політології і права АН Республіки Таджикистан, Республіка Таджикистан

Колпаков Валерій Костянтинович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права, Запорізький національний університет

Курінний Євген Володимирович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та господарського права, Запорізький національний університет

Кушнір Сергій Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного та трудового права, проректор з адміністративно-господарської роботи, Запорізький національний університет

Сильченко Микола Васильович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права, Білоруський державний університет, Республіка Білорусь

Стеценко Семен Григорович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, суддя, Верховний Суд України

Уільям Дж. Уоткінс, доктор юридичних наук, прокурор Офісу прокуратури штату Південна Кароліна, Південна Кароліна, США

Федчишин Дмитро Володимирович, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри цивільного права, Запорізький національний університет

Шарая Анна Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та господарського права, Запорізький національний університет