[1]
Король, С. 2008. СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ. Педагогічні науки: теорія та практика. 1 (Сер 2008), 127-132.