[1]
Щерба, Н.С. 2021. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПСИХОЛОГІЧНУ ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДО НАВЧАННЯ УЧНІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ. Педагогічні науки: теорія та практика. 2 (Лют 2021), 170-175. DOI:https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-27.