[1]
Лях, О.В. 2021. ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНІ ГРАМАТИЧНІ ПОМИЛКИ В ПИСЬМОВОМУ ТА УСНОМУ МОВЛЕННІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ. Педагогічні науки: теорія та практика. 1, 1 (Вер 2021), 87-91. DOI:https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-13.