[1]
Знобей, О.В. 2021. ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНА ЯКІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА. Педагогічні науки: теорія та практика. 1, 1 (Вер 2021), 266-271. DOI:https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-41.