[1]
Іванова, Л.С. 2022. ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОСТУ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ. Педагогічні науки: теорія та практика. 4 (Квіт 2022), 256-261. DOI:https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-38.