(1)
Дехтяренко, С. Г.; Савіч, І. О. РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ВИКЛАДАННІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ ЗАСОБАМИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. PSJ 2017, 48-52.