(1)
Віндюк, А. В. ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНОГО ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ТУРИЗМОЗНАВСТВА В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. PSJ 2017, 98-103.