(1)
Курінна, А. Ф. РОЗВИТОК РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ В УМОВАХ ОСВІТНІХ ЗМІН: ЛІНГВОСИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. PSJ 2020, 142-147.