(1)
Сібіль, О. ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. PSJ 2007, 185-192.