(1)
Лобач, Н. В.; Саєнко, М. С.; Сілкова, О. В. РЕФЛЕКСІЙНО-ОЦІНЮВАЛЬНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ. PSJ 2021, 1, 186-192.