Драч, А. С. (2018). РОЛЬ І МІСЦЕ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 100-107. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1095