Вавіліна, С. Г. (2017). ПІАР-ТЕКСТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 91-98. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1160