Фурман, О. Ф. (2020). ЛІНГВОМЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ НАСТУПНОСТІ Й ПЕРСПЕКТИВНОСТІ В ЗАСВОЄННІ ПОНЯТЬ ФОНЕТИКИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 78-83. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1443