Щерба, Н. С. (2021). ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПСИХОЛОГІЧНУ ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДО НАВЧАННЯ УЧНІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 170-175. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-27