Заслужена, А. А., & Зайцева, І. В. (2021). ПОЗИТИВНІ НАСЛІДКИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 232-237. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-36