Антонюк, Д. С. (2021). ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ: ПОГЛЯД ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ. Педагогічні науки: теорія та практика, 1(3), 189-196. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-1-29