Літвінова, Т. В. (2021). ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(3), 78-84. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-12